skip to main content

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

De redactie van deze website wordt uitgevoerd door rondomJou. rondomJou verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens (als u via een van onze formulieren contact met ons heeft gezocht) en gegevens over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

rondomJou verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

rondomJou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De website van rondomJou gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

rondomJou gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Een instructie hoe u met cookies om kunt gaan, kunt u vinden op veiliginternetten.nl. U kunt hier ook vinden hoe u op uw smartphone cookies kunt beheren.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rondomjoudh.nl

rondomJou zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

Beveiliging

rondomJou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rondomjoudh.nl

rondomJou
Fahrenheitstraat 190
2561 EH Den Haag
info@rondomjou.nl