skip to main content

Klachtenregeling

Wat doe je als je niet tevreden bent?

Wij doen onze uiterste best om ons werk goed te doen.

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze ondersteuning.

Bijvoorbeeld omdat je:

  • het gevoel hebt dat je niet juist behandeld bent.
  • vindt dat er dingen in je plan staan die niet kloppen.
  • vindt dat zaken niet gaan zoals afgesproken.

Eerst praten

Als je ontevreden bent, geef dit dan zo snel mogelijk aan. Het liefst bij de persoon waarover de klacht gaat. Kijk of je samen tot een oplossing kunt komen.

Werkt dat niet? Dan kun je je klacht kenbaar maken door ons te benaderen via het contactformulier op de website of ons te bellen via 070 228 08 08. Wij zorgen dan dat dit bij de juiste persoon terecht komt, vaak is dit de leidinggevende van de medewerker.

Als praten niet helpt

Heb je gesproken met de persoon over wie je een klacht hebt en met zijn/haar leidinggevende en vind je dat het gesprek niet heeft geholpen?

Je kunt jouw klacht ook laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie. De mensen van deze klachtencommissie werken niet bij rondomJou. We waarderen het als je eerst bovenstaande stappen doorloopt om met elkaar tot een oplossing te komen.

Hulp bij jouw klacht

Heb je hulp nodig bij het bespreken van jouw ontevredenheid of bij het klachtgesprek? Vraag dan gratis hulp aan een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Zij kunnen jou helpen bij de voorbereiding en het voeren van het gesprek. Neem contact op via: 088 - 555 1000 of ga naar de website https://jeugdstem.nl/ voor de chat of het contactformulier.

Bezwaar tegen een besluit

Ben je het niet eens met een besluit, dan kun je bezwaar maken. Een besluit is een beslissing die rondomJou namens de gemeente heeft gemaakt over de in te zetten jeugdhulp. De brief waar dat besluit in staat, noemen we de beschikking. Het bezwaar op het besluit moet je daarom maken bij de gemeente Den Haag. In een bezwaarschrift schrijf je waarom je het niet eens bent met dit besluit. Je hebt hier zes weken de tijd voor.

In je bezwaarschrift schrijf je in ieder geval:
· Je naam, adres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN);
· Tegen welk besluit je bezwaar maakt (een kopie van dit besluit);
· Jouw uitleg waarom je het er niet mee eens bent;
· Datum en handtekening.

Stuur je bezwaarschrift per post op  naar het volgende adres: 
Burgemeester en wethouders van Den Haag 
Postbus 12600 
2500 DJ Den Haag 

Is het te laat? Dan kan de gemeente besluiten jouw bezwaarschrift niet meer in behandeling te nemen.

LEES HIER DE KLACHTENREGELING VAN RONDOMJOU