skip to main content

Vacature: regisseur veiligheid & kansengelijkheid

32 – 36 uur per week
vacaturenummer 2024-002

Ben jij de aanjager die vorm geeft aan de inhoudelijke ontwikkeling binnen onze vernieuwingsopdracht in het jeugdzorgdomein? Lees dan deze vacaturetekst en solliciteer als het profiel op jouw lijf geschreven is!

Het nieuwe samenwerkingsverband rondomJou biedt sinds 1 januari 2024 met ongeveer 250 medewerkers hulp aan jeugdigen en gezinnen in de stad Den Haag. Wij wensen alle kinderen toe dat zij veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Maar soms is het leven lastig en zit het tegen.

Wat ga je doen als regisseur?
De regisseur veiligheid & kansengelijkheid fungeert als aanjager voor de inhoudelijke ontwikkeling van ons samenwerkingsverband, ten aanzien van verschillende onderdelen van onze hulpverlening. De regisseur heeft een eigen portefeuille of aandachtsgebied, die per jaar kan wisselen, afhankelijk van welke prioriteiten in ons jaarplan zijn vastgelegd. Voor 2024 kiezen we onder meer voor de portefeuille veiligheid & kansengelijkheid.

Dit zijn je taken als regisseur veiligheid en kansengelijkheid:
• Je maakt een voorstel voor hoe we veiligheid vormgeven, in het licht van het toekomstscenario, en hoe we daarin het samenspel met andere actoren in de veiligheidsketen zien. Je trekt daarbij op met de teamcoach die ‘veiligheid’ in haar portefeuille heeft en met één van de moederorganisaties van rondomJou.
• Je ontwikkelt een advies met betrekking tot de inkoop 2025, als het gaat om de dienstverlening die veiligheid raakt (met name de basiszorg en specialistische jeugd- en opvoedhulp). Je stemt daarbij af met de programmamanager basiszorg en de accountmanager.
• Je bent namens rondomJou de gesprekspartner van de gemeente en van veiligheidspartners, ten aanzien van het doorontwikkelen van de veiligheidsketen. Je maakt met partners samenwerkingsafspraken. Je zorg dat de teamcoach die veiligheid in haar portefeuille heeft en de collega(‘s) van de moederorganisaties aangehaakt en mede eigenaar zijn.
• Je brengt samen met de regisseur preventie en de buurtteams de veiligheidsopgave per buurt van ons werkgebied in beeld (‘buurtscan’), die als basis kan fungeren voor het doorontwikkelen van ons aanbod per buurt en per perceel. Je maakt een voorstel voor hoe we de buurtscan up-to-date houden.
• Je doet voorstellen ten aanzien van hoe we de betrokkenheid van inwoners, partners en collega’s uit de verschillende onderdelen van de opdracht kunnen vormgeven.
• Je adviseert in hoe de opgave in de verschillende buurten zich vertaalt naar aanbod over de verschillende vormen van dienstverlening heen en hoe we daarin recht doen aan het uitgangspunt “ongelijk investeren om gelijke kansen te realiseren”.
• Je bent gesprekspartner voor de gemeente en in het samenspel met de vGGZ ten aanzien van gebiedsgericht werken en de inzet per perceel.
• Je draagt de goede voorbeelden en successen uit, in afstemming met onze communicatie-adviseur.

Over rondomJou
In 2022 startten Middin, Jeugdformaat, Youz en Xtra een consortium, waarmee zij intekenden op een aanbesteding voor jeugd- en opvoedhulp in de stad Den Haag. Medio 2023 is de helft van de opdracht, voor de stadsdelen Centrum en Rand, aan dit consortium gegund. De stadsdelen Escamp en Kust zijn aan het samenwerkingsverband ‘Kracht’ gegund.

Eind 2023 is door het consortium de coöperatie rondomJou opgericht.
RondomJou is een kleine regie-organisatie. De hulp en begeleiding wordt uitgevoerd door medewerkers van de vier initiatiefnemers Xtra (Jess en MEE ZHN), Middin, Youz of Jeugdformaat. We bieden basis- en specialistische jeugd- en opvoedhulp aan jeugdigen en gezinnen, op en vanuit verschillende locaties en settingen: centra voor jeugd & gezin, in huisartsenpraktijken, op scholen, politiebureaus enz.

Onze professionals werken vanuit één van de initiatiefnemers van rondomJou. Met dit samenwerkingsverband komen expertises rond LVB, jeugdhulp, welzijn en GGZ op een krachtige manier samen. RondomJou is actief in de stadsdelen Haagse Hout, Leidschenveen-Ypenburg, Laak en Centrum.

Jouw plaats in de organisatie
Als regisseur leg je verantwoording af aan de directeur van rondomJou. In de coöperatie zijn ook andere regiefuncties geplaatst, zoals strategie & beleid, HR, I&A, finance en contractmanagement.

Ons aanbod
In deze functie bieden wij jou:
• een aanstelling in de functie van beleidsmedewerker/-adviseur A (cao jeugdzorg, schaal 10);
• indeling in schaal 10 van de cao jeugdzorg (minimaal € 3.310,84 en maximaal € 4.973,88 bruto per maand op fulltime basis, afhankelijk van ervaring);
• in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband;
• een eindejaarsuitkering van 8,3% over het bruto jaarsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag;
• ruimte om te ontwikkelen, te pionieren en innoveren;
• de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis en op locatie (in Den Haag) te werken;
• een laptop en telefoon.

Wat neem je mee?
• HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde sociaal agogische opleiding.
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring na diplomering in een uitvoerende of beleids jeugdhulpfunctie.
• Je hebt kennis van en goed zicht op de jeugdhulp (in Den Haag).
• Je bent innovatief, kunt goed overstijgend naar processen en procedures kijken en bent analytisch sterk.
• Je bent een verbindende en inspirerende persoonlijkheid, die gericht is op samenwerking.
• Je hebt plezier in pionieren, onderzoeken en uitwerken.
• Als het nodig is, ben je bereid om nog aanvullend scholing te volgen.

Solliciteer nu!
Als je enthousiast bent geworden over deze vacature, komen wij graag met jou in contact. Solliciteren kan tot en met 19 februari, door je motivatiebrief en CV te sturen aan Irene Krikke, kwartiermaker HR (irene.krikke@rondomjoudh.nl). Medewerkers die in loondienst zijn van rondomJou, Xtra, Youz, Middin of Jeugdformaat hebben voorrang in deze sollicitatieprocedure.
Wil je eerst nog meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Josine van Tol, programmamanager basiszorg, via 06 50 50 77 92.

Planning
Zijn we mogelijk een match, dan nodigen wij je graag uit voor een eerste kennismakingsgesprek.

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.